• Sanayi deneyimi ile birlikte akademik geçmişi de olan ekibimiz ile göreve hazırız.
 • Çukurova Üniversitesi mensupları tarafından yürütülen Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının; insanlığın yararına dönüştürerek, hayat kalitesinin yükselmesine etki edecek, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttıracak, yeni iş alanlarının ve yeni şirketlerin açılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlamaktır.
 • Çukurova Üniversitesindeki Akademisyen ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlarla ilgili zamanında ve etkin bir şekilde bilgilendirmek, gerekli eğitimleri organize etmek, bu fonlardan yararlanan sayısını arttırmak, Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak akademisyenler ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak, Üniversite bünyesindeki Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve yönetimini sağlayarak, korunabilecek ve lisanslanabilecek buluşları tespit etmek, teknoloji transferi yoluyla ticarileşmesini ve böylece buluş sahiplerinin, üniversitenin ve TTO’nun bu yolla gelir edinmesini sağlamak, Katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamak, Yenilik ve girişimciliği desteklemek, Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının kendi girişimlerini başlatabilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak. Çok hızla değişen bilim ve teknoloji dünyasında, sanayide rekabetin üstünlüğünün sağlanması için bilgiye dayalı teknoloji tabanlı şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak.   Çukurova Bölgesi içerisinde yer alan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin bir işbirliği ağı oluşturarak arge ve inovasyona yönelik farkındalık yaratmak.
 • TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
  01.03.2019 14:00

  Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)” kapsamında, Uygulayıcı Kuruluş 1. Aşama faaliyetleri olarak ankaBİGG programının 01 Mart 2019 Cuma günü saat 14:00’de Akif Kansu Toplantı Salonunda tanıtımını yapacaktır.
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.12.2018 16:50

  ARALIK AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.11.2018 16:49

  KASIM AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.10.2018 16:47

  EKİM AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 DUYURULARI, GENEL DUYURULAR
  15.09.2018 16:46

  EYLÜL AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular
  15.08.2018 16:42

  AĞUSTOS AYI BÜLTENİ
 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular HAZİRAN AYI BÜLTENİ
  15.06.2018 16:11

 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular MAYIS AYI BÜLTENİ
  15.05.2018 16:09

 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular NİSAN AYI BÜLTENİ
  15.04.2018 16:07

 • UFUK2020 Duyuruları, Genel Duyurular 2018 Mart Ayı Bülteni
  12.03.2018 16:03